Zweeler Winners!

Fantasy Barcelona - Atlético Madrid

 1. JAGO: 52,48 €
 2. bumbe86: 36,08 €
 3. RonAriFeMan: 29,52 €
 4. witteman: 24,60 €
 5. Kleppers: 21,32 €
green-box

Pravidlá hry

SPÄŤ K HRE

Predtým, ako sa zapojíte do tejto hry, musíte sa zaregistrovať v spoločnosti Zweeler Ltd. Ak sa zaregistrujete na jednu hru, môžete hrať všetky!

Po registrácii môžete začať vytvárať svoje tímy. Tímy môžete zakladať a meniť až do začiatku hry do streda 14 februára 2018 13:15 stredoeurópskeho času.

Máte rozpočet 160 miliónov eur na to kúpiť 15 jazdcov pre základnú zostavu a 32 miliónov pre 3 náhradníkov. Môžete vyhrať body za každú etapu a celkové hodnotenie.

Ak jazdec neštartuje v etape, tak je nahradený prvým náhradníkom. Body odpadlíka ostanú vo vašich celkových nazbieraných bodoch a body náhradníka sa budú rátať iba od začiatku ďalšej etapy. Dávajte pozor, ak jazdec ktorý nie je v zostave keď hra začne, nebude nahradený!

Ako „odpadlíka“ označujeme jazdca, ktorý sa neobjaví na štarte. V prípade, že jazdec odstúpi v priebehu etapy (DNF = did not finish = nedokončil), náhradník sa bude počítať až od začiatku nasledujúcej etapy. Ak sa jazdec rozhodne, že nenastúpi na štart určitej etapy z akéhokoľvek dôvodu (DNS = did not start = nezačal), náhradník začne získavať body už v etape toho istého dňa, kedy tento druhý jazdec odstúpil.

Body môžete získať za každú etapu a za celkové poradie. Príklad: Ak sa jeden z vašich jazdcov umiestni na 2. mieste, získa 40 bodov. Ak sa ďalší jazdec z vášho tímu umiestni na 7. mieste, získate ďalších 18 bodov, atď.

Body za celkové poradie sú priraďované až na konci Volta ao Algarve a sú priraďované len za konečné poradie. Ak jeden z vašich jazdcov skončí v konečnom poradí na 6. mieste, získate 45 bodov. Ak ďalší jazdec skončí v konečnom poradí na 2. mieste, získate pre svoj tím ďalších 80 bodov.

Podrobnosti o bodovaní nájdete v časti „Body“ na tejto stránke.

Ďalej uvediete nasledujúce predpovede:

 • Víťaz Volta ao Algarve
 • Víťaz bodovej klasifikácie

Hodnoty jazdci nájdete na tomto odkaze: Kliknite na tento odkaz.

Jeden hráč môže zadať viac tímov. Existuje len jedno obmedzenie: Rôzne tímy jedného účastníka musí byť zostavené tak, aby sa vnich odlišovalo najmenej 3 jazdcov*.

V tomto prípade platia nasledujúce pravidlá*:

1. Pre 15 hlavných jazdcov platí, že v rôznych tímoch môže byť len 12 rovnakých jazdcov.

2. V prípade 18 hlavných jazdcov platí, že v rôznych tímoch môže byť len 15 rovnakých jazdcov.

* Vprípade nedodržania tohto pravidla vás softvér upozorní!

Pre túto hru nemožno vytvoriť viac než 7 tímov.

Vprípade nepredvídaných okolností rozhodne spoločnosť Zweeler Ltd.

Pre jedného hráča je možné zadať viac tímov. Existuje len jediné obmedzenie: Rôzne tímy jedného účastníka musia byť postavené tak, aby sa v nich najmenej 3 jazdci* líšili.

* V prípade nedodržania tohoto pravidla vás softvér upozorní.

Pre túto hru nemožno vytvoriť viac než 7 tímov.

Vprípade nepredvídaných okolností rozhodne spoločnosť Zweeler Ltd.

Pozícia1234567891011121314151617181920
Stage5040353026221815121110987654321
General classification1008070605045403530252018161412108642

Extra predpoveďBody
Víťaz Volta ao Algarve25
Víťaz bodovej klasifikácie10

V hre je možné získať nasledujúce výhry:

 • Najlepšie podligy.
 • Najlepšie tímy v celkovom hodnotení.

Výhry môžete nájsť aj na tomto odkaze: výhry

V prípade, že majú tímy zhodný počet bodov, celkové výhry budú spočítané a vydelené počtom víťazov. Nižšie nájdete niekoľko názorných príkladov:

1 Marco a Tom – 25 bodov

3 Martin – 15 bodov

Marco a Tom sa delia o 1. a 2. miesto a Martin získava 3. cenu.

1 Simon 25 bodov

2 Servee, Eddy, Michel, Bram – 20 bodov

6 Peter 18 bodov

Simon získava 1. cenu a Servee, Eddy, Michel a Bram sa delia o 2. a 3. miesto!! Peter má smolu!!

Výhry budú pridávané na váš účet po zverejnení konečných výsledkov.

Môžete sa pripojiť do podligy (zdarma) alebo si vytvoriť vlastnú podligu a hrať s priateľmi, príbuznými alebo kolegami. Platia nasledovné pravidlá a výhry:

 1. Musíte sa zaregistrovať v spoločnosti Zweeler Ltd. V opačnom prípade nebude možné vytvoriť podligu alebo sa do nej pripojiť.
 2. Do podligy sa môžete pripojiť ako hráč, takže všetky vaše tímy, ktoré ste pre hru vytvorili, budú pripojené do tejto podligy.
 3. Pre pripojenie do podligy musíte zadať heslo alebo musíte nastaviť heslo pre vytvorenie podligy.
  1. Ak má vaša podliga 5 alebo viac členov (maximálne 10 členov), bude zaradená do bodovania najlepšej podligy. Tímy z najlepších 5 hráčov v každej podlige budú spočítané a potom bude určené bodovanie.
  2. V prípade, že hráč zaradí niekoľko tímov, do bodovania podligy sa bude počítať len najlepší tím. Cenu podligy môžete vyhrať len s najlepším tímom.
 4. Výhry pre bodovanie najlepšej podligy nájdete v prehľade výhier. V prípade, že sa tímy umiestnia na tom istom mieste, budú sa o výhry deliť podľa popisu uvedeného v odstavci o výhrach.
 5. Najlepších 5 tímov vo víťaznej podlige získa výhru. Napríklad: Ak je váš tím členom víťaznej podligy a umiestni sa medzi najlepšími 5 tímami v podlige, získate 100 EUR delené 5, to znamená 20 EUR, pokiaľ nie je v podlige viac víťazov s rovnakým počtom bodov. Príklad: Ak majú 2 tímy rovnaký počet bodov a skončia na 5. a 6. mieste v bodovaní podligy, potom sa výhra podligy rozdelí medzi 6 hráčov a nie 5. Všetci víťazní hráči v podlige získajú rovnakú výhru.
 6. Keď sa hra začne, hráč musí mať 1 platený tím. V opačnom prípade nebude tento hráč počítaný medzi minimum 5 členov tímu, ktorí sa zúčastňujú súťaže o výhru pre najlepšiu podligu.
 7. Hráč nesmie mať na svojom mene registrovaný viac ako jeden účet Zweeler.
 8. Pokiaľ organizácia zistí, že ste si vytvorili dva účty Zweeler, budete diskvalifikovaný, váš účet bude odstránený a bude vám zamietnutá účasť na všetkých hrách organizovaných spoločnosťou Zweeler Ltd.
 9. Hráč sa nesmie pripojiť k viac ako jednej podlige o ceny.
 10. Po zahájení hry sa nebude možné pripojiť, odísť alebo vytvoriť podligy.

Náklady na tím sú 5,00 €.

Za tím(y) môžete zaplatiť niekoľkými spôsobmi vloženia peňazí na účet. Môžete využiť našich poskytovateľov platobných služieb, napríklad Ideal, priame bankovníctvo, bankový prevod alebo platobnú kartu. Uistite sa, či máte dostatok peňazí na zaplatenie tímov, pretože váš tím sa nebude môcť zúčastniť, pokiaľ nebude za neho zaplatené pred zahájením hry.

V prípade, že platíte prostredníctvom platobnou kartou, prostredníctvom služby Ideal alebo priamym bankovníctvom, váš účet bude zúčtovaný v priebehu niekoľkých minút. V prípade bankového prevodu môže platba trvať 4 až 5 dní, niekedy dokonca aj dlhšie. Ak používate bankový účet, plaťte včas. Vďaka tomu nebudete sklamaný.

V prípade existencie rozporov medzi pravidlami hry v anglickej verzii a verzii v inom jazyku, prednosť má anglická verzia.

V prípade, že vám nebude niečo jasné, pošlite nám e-mail na nasledovnú e-mailovú adresu: info@zweeler.com