Zweeler Winners!

Fantasy PSV - Ajax

  1. Corleone: 52,48 €
  2. r2d2: 36,08 €
  3. BIJLTJE: 29,52 €
  4. Apotheose: 15,31 €
  5. LaGilles: 15,31 €
  6. nezzer: 15,31 €
green-box


Vďaka analytickému nástroju môžete ľahko zistiť, v akých ďalších tímoch sú rovnakí futbalové tímy. Môžete vybrať najviac 10 futbalové tímy (prípadne aj menej futbalové tímy). Potom kliknite na hľadanie a zobrazia sa tímy, ktorých sú títo futbalové tímy členmi.

Pokiaľ napríklad vyberiete Športovca A a Športovca B, zobrazia sa tímy, do ktorých sú zaradení obaja títo futbalové tímy. Tímy, ktorých členom je buď len Športovec A, alebo Športovec B, sa nezobrazia.

Analytický nástroj
Najobľúbenejší